گذشته آمریکا زیرنویس ایالات متحده شبکه تلویزیونی

گذشته: آمریکا زیرنویس ایالات متحده شبکه تلویزیونی خبر بین الملل

گت بلاگز عکس خبری واژگونی اتوبوس در رودخانه‌ای در هند | ۳۳ نفر کشته شدند

واژگونی اتوبوس در رودخانه ای در ایالت «راجستان» هند جان ۳۳ نفر را گرفت. این اتفاق که ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه صبح به وقوع پیوست تعدادی مصدوم نیز بر جای گذاشت که جهت مد

واژگونی اتوبوس در رودخانه‌ای در هند | ۳۳ نفر کشته شدند

واژگونی اتوبوس در رودخانه ای در هند | ۳۳ نفر کشته شدند

عبارات مهم : اتوبوس

واژگونی اتوبوس در رودخانه ای در ایالت «راجستان» هند جان ۳۳ نفر را گرفت. این اتفاق که ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه صبح به وقوع پیوست تعدادی مصدوم نیز بر جای گذاشت که جهت مداوا به بیمارستان برده شدند.

واژگونی اتوبوس در رودخانه‌ای در هند | ۳۳ نفر کشته شدند

واژگونی اتوبوس در رودخانه ای در ایالت «راجستان» هند جان ۳۳ نفر را گرفت. این اتفاق که ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه صبح به وقوع پیوست تعدادی مصدوم نیز بر جای گذاشت که جهت مد

واژگونی اتوبوس در رودخانه‌ای در هند | ۳۳ نفر کشته شدند

واژگونی اتوبوس در رودخانه ای در ایالت «راجستان» هند جان ۳۳ نفر را گرفت. این اتفاق که ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه صبح به وقوع پیوست تعدادی مصدوم نیز بر جای گذاشت که جهت مد

خبرانلاین

واژه های کلیدی: اتوبوس | رودخانه | بیمارستان | عکس خبری

واژگونی اتوبوس در رودخانه‌ای در هند | ۳۳ نفر کشته شدند

واژگونی اتوبوس در رودخانه‌ای در هند | ۳۳ نفر کشته شدند

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz