گذشته آمریکا زیرنویس ایالات متحده شبکه تلویزیونی

گذشته: آمریکا زیرنویس ایالات متحده شبکه تلویزیونی خبر بین الملل

گت بلاگز بین الملل شوخی عجیب شبکه CNBC با ترامپ

شبکه تلویزیونی CNBC آمریکا در زیرنویس پخش زنده صحبت ترامپ در مراسم عید پاک داخل پرانتز توضیح داده است که رئیس‌جمهور ایالات متحده نفر “سمت چپ” است!

شوخی عجیب شبکه CNBC با ترامپ

شبکه تلویزیونی CNBC آمریکا در زیرنویس پخش زنده صحبت ترامپ در مراسم عید پاک داخل پرانتز توضیح داده است که رئیس‌جمهور ایالات متحده نفر “سمت چپ” است!

شبکه تلویزیونی CNBC آمریکا در زیرنویس پخش زنده صحبت ترامپ در مراسم عید پاک داخل پرانتز توضیح داده است که رئیس‌جمهور ایالات متحده نفر “سمت چپ” است!

شوخی عجیب شبکه CNBC با ترامپ

منبع: جماران

شبکه تلویزیونی CNBC آمریکا در زیرنویس پخش زنده صحبت ترامپ در مراسم عید پاک داخل پرانتز توضیح داده است که رئیس‌جمهور ایالات متحده نفر “سمت چپ” است!

واژه های کلیدی: آمریکا | زیرنویس | ایالات متحده | شبکه تلویزیونی | خبر | بین الملل |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz