گذشته آمریکا زیرنویس ایالات متحده شبکه تلویزیونی

گذشته: آمریکا زیرنویس ایالات متحده شبکه تلویزیونی خبر بین الملل

گت بلاگز اخبار گوناگون عکس + دور دنیا در ۷۸ روز با دوچرخه!

به گزارش تسنیم، دوچرخه سوار انگلیسی موفق شد رکورد دوچرخه سواری دور دنیا را از آن خود کند.

عکس + دور دنیا در ۷۸ روز با دوچرخه!

دور دنیا در ۷۸ روز با دوچرخه! +عکس

عبارات مهم : سواری

رکورد دوچرخه سواری دور دنیا به وسیله دوچرخه سوار انگلیسی شکسته شد.

به گزارش تسنیم، دوچرخه سوار انگلیسی موفق شد رکورد دوچرخه سواری دور دنیا را از آن خود کند.

عکس + دور دنیا در ۷۸ روز با دوچرخه!

مارک بیومونت دوچرخه سوار 34 ساله انگلیسی موفق شد در مدت 78 روز و 14 ساعت و 40 دقیقه مسیر خود به دور دنیا را طی کند و رکورد رکاب زنی دور دنیا را به خود تخصیص داده شده است دهد.

رکورد فعلی وی 44 روز کمتر از رکورد قبلی بود که جهت دوچرخه سواری دور دنیا را با دوچرخه ثبت شده است بود.

در سفر به دور دنیا، «مارک» از 16 کشور عبور کرده است و 29هزار و 20 کیلومتر را پیمود.

به گزارش تسنیم، دوچرخه سوار انگلیسی موفق شد رکورد دوچرخه سواری دور دنیا را از آن خود کند.

پاریس نقطه شروع و آخر سفر دور دنیای «مارک» بود؛ سفری که با روزانه 16 ساعت رکاب زدن سفر پرمشقتی محسوب می شود.

عکس + دور دنیا در ۷۸ روز با دوچرخه!

به گزارش تسنیم، دوچرخه سوار انگلیسی موفق شد رکورد دوچرخه سواری دور دنیا را از آن خود کند.

واژه های کلیدی: سواری | پاریس | دوچرخه | روزانه | انگلیسی | دوچرخه سوار | دوچرخه سواری | اخبار گوناگون

عکس + دور دنیا در ۷۸ روز با دوچرخه!

عکس + دور دنیا در ۷۸ روز با دوچرخه!

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz