گذشته آمریکا زیرنویس ایالات متحده شبکه تلویزیونی

گذشته: آمریکا زیرنویس ایالات متحده شبکه تلویزیونی خبر بین الملل

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی کاخ سفید و کنگره به پیشرفت‌های خوبی در زمینه اصلاح برجام دست یافته‌اند / وزارت خارجه آمریکا

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که کنگره و کاخ سفید به پیشرفت‌های خوبی در زمینه اصلاح برجام رسیده‌اند و زبان مورد نظر آنها به هم نزدیک شده است است.

کاخ سفید و کنگره به پیشرفت‌های خوبی در زمینه اصلاح برجام دست یافته‌اند / وزارت خارجه آمریکا

وزارت خارجه آمریکا: کاخ سفید و کنگره به پیشرفت های خوبی در زمینه اصلاح برجام دست یافته اند

عبارات مهم : ایران

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می گوید که کنگره و کاخ سفید به پیشرفت های خوبی در زمینه اصلاح برجام رسیده اند و زبان مورد نظر آنها به هم نزدیک شده است است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می گوید که کنگره و کاخ سفید به پیشرفت های خوبی در زمینه اصلاح برجام رسیده اند.

کاخ سفید و کنگره به پیشرفت‌های خوبی در زمینه اصلاح برجام دست یافته‌اند / وزارت خارجه آمریکا

به گزارش گزینش به نقل از سایت وزارت خارجه آمریکا، هیثر نوئرت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شب گذشته در پاسخ سوالی راجع به اینکه دونالد ترامپ در بیانیه روز جمعه خود دقیقا مشخص نکرد که آیا دوباره عدم پایبندی کشور عزیزمان ایران به توافق هسته ای را اعلام خواهد کرد یا خیر گفت: ترامپ هفته گذشته تعلیق تحریمهای کشور عزیزمان ایران را به مدت 120 روز دیگر تمدید کرد. این تمدید به خاطر این بود که وقت کافی جهت همکاری زیاد دولت با اعضای کنگره جهت تدوین قانون تازه راجع به توافق هسته ای وجود داشته باشد تا به این مساله یاری کند که بتواند کشور عزیزمان ایران را به صورت بهتری با توافق سازگار کند و همچنین سختگیری علیه کشور عزیزمان ایران زیاد شود. این چیزی است که کاخ سفید تصمیم گرفته است.

وی همچنین گفت که تمدید تعلیق تحریمها و تایید پایبندی کشور عزیزمان ایران به توافق 2 مساله جداگانه هستند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که کنگره و کاخ سفید به پیشرفت‌های خوبی در زمینه اصلاح برجام رسیده‌اند و زبان مورد نظر آنها به هم نزدیک شده است است.

نوئرت اضافه کرد؛ راجع به بحثهایی که بین دولت و کنگره صورت گرفته، آنطور که به من گفته شده، آنها به پیشرفتهای خوبی راجع به قانون (اصلاح) برجام رسیده اند و همچنین زبان مورد نظر آنها به هم نزدیک شده است است.

واژه های کلیدی: ایران | توافق | آمریکا | وزارت خارجه | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz