گذشته آمریکا زیرنویس ایالات متحده شبکه تلویزیونی

گذشته: آمریکا زیرنویس ایالات متحده شبکه تلویزیونی خبر بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی رمز کارت هوشمند ملی ۴ رقم آخر کد ملی است

سیف الله ابوترابی سخنگوی شرکت ثبت احوال کشور در گفتگو با گروه تحریریه سایت با بیان اینکه رمز کارت هوشمند ملی ۴ رقم آخر کد ملی هست، اظهار کرد: شهروندان می توانند

رمز کارت هوشمند ملی ۴ رقم آخر کد ملی است

رمز کارت هوشمند ملی ۴ رقم آخر کد ملی است

عبارات مهم : هوشمند

سخنگوی شرکت ثبت احوال کشور راجع به رمز کارت ملی هوشمند توضیحاتی را ارائه داد.

سیف الله ابوترابی سخنگوی شرکت ثبت احوال کشور در گفتگو با گروه تحریریه سایت با بیان اینکه رمز کارت هوشمند ملی ۴ رقم آخر کد ملی هست، اظهار کرد: شهروندان می توانند با مراجعه به دفاتر ثبت احوال رمز کارت هوشمند ملی خود را عوض کردن دهند.

رمز کارت هوشمند ملی ۴ رقم آخر کد ملی است

وی خاطرنشان کرد: به یاد داشتن و حفظ رمز کارت ملی حائز اهمیت هست، چراکه اطلاعات هویتی افراد در آن ثبت شده است است.

گفتنی هست، افرادی که کارت ملی خود را دریافت کرده اند از خالی بودن بخش مربوط به رمز کارت هوشمند ملی گزارش دادند؛ بر این اساس رمز کارت هوشمند ملی ۴ رقم آخر کد ملی است.

سیف الله ابوترابی سخنگوی شرکت ثبت احوال کشور در گفتگو با گروه تحریریه سایت با بیان اینکه رمز کارت هوشمند ملی ۴ رقم آخر کد ملی هست، اظهار کرد: شهروندان می توانند

واژه های کلیدی: هوشمند | اطلاعات | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz